Data Penduduk

DATA PENDUDUK DAN PEMELUK AGAMA

NO

NAMA DESA JUMLAH PENDUDUK ISLAM  KATO LIK PROTES TAN HINDU

BUDHA

1 Sarajaya     

4522

4522

      —
2                 Sigong

6314

6314

      —
3 Lemahabang

3634

3616

3

4

11

4 LemahabangKulon     

4599

4589

5

5

5 Cipeujeuh Wetan

7767

7679

    25

     45 8

 10

6 Cipeujeuh Kulon

5051

5051

7 Sindanglaut

4071

4071

  8 A s e m

2915

2915

9 Picungpugur     

1801

1801

10 Leuwidingding

2951

2951

11 Tuk Karangsuwung

3101

3101

12 Belawa    

5756

5756

13 Wangkelang

2548

2548

  Jumlah

55030

54914     33      54 8     21